nutikimas

nutikimas
1 nutikìmas sm. (2) 1. J, M, NdŽ, , , Btg įvykis, atsitikimas: Koks nelaimingas nutikìmas, kokia didelė nelaimė! Skr. Pjovėjai sulipo gult ant tvarto i pradėjo pasakot nutikimùs Grdž. Pernai buvo kaime das toks vienas baisus nutikìmas, kad ilgai minavosim Strn. Seniau liuob būti visokių nutikìmų Skd. Žemės drebėjimas yra baisiausias ir pavojingiausias pasaulio nutikimas J.Jabl. Betgi paskutinieji nutikimai visai pražuvo iš jo atminties LzP. Ėjo dabar abu broliai namo ir vienas antram pasakojo savo nutikimus J.Balč. | refl. S.Stan: Skaudus nusitikìmas KII156. Negeras pasitropyjimas, nusitikìmas KII265. Kaip toli begėdiškas drąsumas vagių eit, parodo šitas nusitikimas LC1883,15. [Tėvas] mums tą nusitikìmą tankiai atpasakodavo Jrk126. Šis nusitikimas ėjo tėvui dabar tikt per širdį prš. Po tam nusitikìmui saugojos kaimynas susitikti su juo BM9(Skp).refl. atsitiktinumas: Nuneškiate dovanas vyrui ir dvejopą užmokesnį, gal kartais iš nusitikimo kokio pirmiejai piningai jums atiduoti buvo S.Stan. 2.nutikti 2. | refl.: Kad visa kas gerai, jam tai nustikìmas šitokia merga Mlt.I, Skr Koks šiemet mūsų dobilų nutikìmas, t. y. gerai užderėjo J. Dalgio ar peilio, ar plieno gerumas pareina iš nutikìmo grūsnės Ggr. \ tikimas; aptikimas; atitikimas; įtikimas; ištikimas; nutikimas; patikimas; pratikimas; pritikimas; sutikimas; užtikimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • nutikimas — nutiki̇̀mas dkt. Ji̇̀s mėgsta pãsakoti juoki̇̀ngus nutikimùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aptikimas — 1 aptikìmas sm. (2) DŽ → aptikti 1: Aptikimas yra naujas, bet planeta yra amžiais ten buvusi Blv. tikimas; aptikimas; atitikimas; įtikimas; ištikimas; nutikimas; patikimas; pratikimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitikimas — 1 atitikìmas sm. (2) FT, NdŽ, KŽ, atatikìmas (2) Š, KŽ, attikimas N → atitikti: 1. Virbalo ir siūlo atitikimas geriausiai nustatomas, į padarytą virbalu popieriuje skylę neriant mezgamą siūlą rš. ║ N, FT buvimas sutikimo, darnumo santykio:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištikimas — 1 ištikìmas sm. (2) KŽ → ištikti: 1. SD379, H155, R29, MŽ38, Sut, N, KI212 Ižtikimas SD314. Nuo to galvos ištikìmo man ir ausis aždėjo (užgulė) Dsn. Kaipog tenai ausys tavos girdėt arba užkęst galėjo anuos ištikimus kūjo budelio? DP176.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuotykis — sm. (1); A1884,365 kas atsitinka nepaprastomis gyvenimo aplinkybėmis, nutikimas, įvykis: Šeiminykė greitai nubėgo pas savo vyrą į klojimą ir pasakė apie visą nuotykį LTR(Bsg). Dabar visokių ten nuotykių Vlkv. Kelionėse galima patirti daug… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patikimas — 1 patikìmas sm. (2) NdŽ → patikti: 1. R162, MŽ214, N, K, Š, Rtr, DŽ, KŽ, Vrn Senovė[je] niekas neveizėjo to patikìmo Všv. Seniau apsiženydavo ne dėl grožio, ne dėl patikìmo, al dėl vietos Mžš. Nei asilėlio, nei kumelėlio, ima vien patikimu LzP …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pratikimas — 1 pratikìmas sm. (2) → pratikti 2: Pratikìmas [saulės] rodo, kad oras mainysis Ggr. tikimas; aptikimas; atitikimas; įtikimas; ištikimas; nutikimas; patikimas; pratikimas; pritikimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritikimas — 1 pritikìmas sm. (2) Rtr, NdŽ, KŽ; LL108 1. LL22 → pritikti 2: Pritikìmas rankų to daktaro! Nė juste nepajutau, kaip ištraukė adatą Šts. Nepritikìmas, neštapnumas, keblumas I. ║ atitikimas, derėjimas vieno su kitu: Jug visos ligos y[ra] valug… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutikimas — 1 sutikìmas sm. (2) NdŽ, KŽ; Sut, L, satikimas MT207. 1. SkŽ153 → sutikti 2: Žodyno srityje yra daug nesutikimų tarp prūsų ir lietuvių kalbos K.Būg. Visų norų satikimas MT43. 2. → sutikti 3. ║ Visi plekš plekš susėdo ant pamatu ir pradėjo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tikimas — 1 tikìmas sm. (2) NdŽ, KŽ → tikti: 1. Rtr, NdŽ. 2. Rtr, KŽ, Db Dėl jo (prieveiksmio pirmyn) tikimo literatūrinei kalbai dabar negali būti jokių abejonių LKGII542. 3. Slnt, End, Skr, Gs, Ss → tikti 4: Kas tikìmas šuniui, kad glostai J.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”